Reglement voor de petanquesport (RPS) per 1 maart

Geplaatst op 15 februari 2017 door Erik Vorstenbosch

Vanaf 1 maart treedt het nieuwe Reglement voor de petanquesport (RPS) in werking. Dit vervangt het Internationaal Spelreglement Petanque (ISP).
Er is een uitgebreid document wat alle verschillen weergeeft tussen het oude ISP en nieuwe RSP. Ook is er een document met de belangrijkste wijzigingen. Dit is hieronder weergegeven.

 

Wijzigingen in het spelreglement Petanque

 

Inleiding

Wellicht heeft u in de wandelgangen al vernomen dat er in december door de FIPJP een aantal wijzigingen zijn aangebracht in het spelreglement Petanque. In de meeste landen, waaronder Nederland, worden deze regels overgenomen door de desbetreffende nationale bonden. In Nederland kiest de NJBB er bovendien voor om de Franse/Engels tekst naar het Nederlands te vertalen. Ook deze nieuwste versie van de spelregels is inmiddels door de reglementencommissie van de NJBB vertaald en op de website van de bond geplaatst (kijk op de website nlpetanque.nl onder het kopje “Nieuws”) Dit nieuwe reglement gaat in op 1 maart 2017.

Wat is er zoal veranderd in dit nieuwe reglement?

De NJBB heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om naast de wijzigingen ook een aantal aanpassingen door te voeren in de eerdere vertaling naar het Nederlands. Voor bepaalde begrippen zijn betere termen toegepast en het geheel is nu gemoderniseerd en veel leesbaarder geworden. Onderdeel van deze ‘upgrade’ is ook de naamswijziging van “Internationaal Spel Reglement” (ISP) naar “Reglement voor de Petanque Sport” (RPS).

Wie alle verschillen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ tekst wil zien, kan op bovengenoemde website een ‘verschillendocument’ inzien en downloaden.

 

Hieronder een overzicht met de belangrijkste spelregelwijzigingen.

 

WAAR? WIJZIGING OPMERKINGEN
Art. 3 Het gewicht van het but moet liggen tussen 10 en 18 gram.

Buts mogen niet met een magneet opgetild kunnen worden

Dit is het einde voor al die te zware plastic buts. Ook de eerder goedgekeurde plastic buts van Obut, die met een magneet konden worden opgepakt, zijn nu verboden.

Er schijnen overigens nu nieuwe lichte plastic buts in de maak te zijn.

Art. 6 Naast voorgefabriceerde werpcirkels zijn nu ook ‘opvouwbare’ werpcirkels toegestaan. Het lijkt er op dat het gebruik van plastic cirkels sterk wordt gepromoot. Er mogen ‘eigen’ (goedgekeurde) cirkels worden gebruikt. Worden cirkels door de organisatie beschikbaar gesteld, dan dienen echter deze te worden gebruikt.
Art. 6 Het markeren van de (kunststof) werpcirkel voor het uitwerpen van het but is nu verplicht. Beste wijze van markeren: aan de binnenkant van (de voorzijde van) de cirkel.
Art. 6 Het team dat de toss of de vorige werpronde wint heeft nog maar één poging om het but geldig uit te werpen. Is het but niet geldig uitgeworpen, dan mag de tegenstander het but op een willekeurige geldige plek neerleggen. Het team dat het but uitgooit mag nog steeds de cirkel ‘naar achteren’ leggen als het but niet op 10 meter uitgegooid kan worden. Dit geldt ook voor de tegenstander wanneer deze het but, na een ongeldige uitworp, op een willekeurige geldige plek mag neerleggen.

Zie ook artikel 7.

Art. 6 Als een speler de cirkel opraapt, terwijl er nog boules te spelen zijn, dan moet deze worden teruggelegd, maar mogen alleen de tegenstanders nog hun boules werpen Een prima en noodzakelijke toevoeging nu er zoveel van plastic cirkels gebruik wordt gemaakt.

Je ziet hier ook de noodzaak van het markeren van de cirkel. Kort samengevat: als een equipe de cirkel oppakt dan is voor hen de werpronde afgelopen!

Art. 8 Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door een medespeler, dan mag de tegenstander het but op een willekeurige geldige plek neerleggen Vloeit logisch voort uit de aanpassingen in artikel 6 betreffende het uitwerpen van het but. Bij tegenhouden door tegenstander of andere oorzaak, moet worden overgegooid
Art. 10 Het “vegen” van de ondergrond vlak voor een te schieten boule is niet toegestaan. Deze hardnekkige gewoonte van (top)tireurs was natuurlijk al niet toegestaan, maar wordt nu expliciet in de regels genoemd.

Benieuwd of tegenstanders en scheidsrechters hier nu tegen op durven te treden!

Art. 10bis Gewijzigd in nieuw artikel 11.

Alle daar op volgende artikelen zijn opnieuw genummerd. De regels bestaan nu uit 41 artikelen, in plaats van 40

In het vervolg van deze tabel wordt de oude en de nieuwe nummering genoemd.
Art. 26/ oud 25 Tijdens het meten door de scheidsrechter dienen de spelers ten minste 2 meter afstand te bewaren. Was niet verplicht, maar werd in het algemeen al toegepast.
Art. 27/
oud 26
Als een speler een boule uit het speelveld opraapt, terwijl zijn medespelers nog boules te spelen hebben, dan mogen deze boules niet meer gespeeld worden. Lijkt op dezelfde ‘straf’ als het voortijdig oppakken van de cirkel. Kort samengevat: de werpronde is afgelopen voor de equipe die een boule uit het speelveld oppakt!
Art. 35/ oud 34 Een gele kaart voor het overschrijden van de tijdlimiet heeft betrekking op alle spelers van het betreffende team. Bij een 2e overtreding worden zij bestraft met het ongeldig verklaren van de gespeelde, of nog te spelen boule. Dit is een behoorlijke sanctie op de “1-minuut” regel.

Voor tijdsoverschrijding wordt nu dus het team gestraft en niet meer alleen de speler.

Art. 39/ oud 38 Voorbeelden van incorrecte kleding en gedrag zijn toegevoegd:

Geen ontbloot bovenlijf en draag schoenen die tenen en hiel beschermen. Niet roken, ook geen e-sigaretten en geen mobiele telefoons.

Dus geen slippers, of open sandalen!

 

 

Tenslotte

In het RPS is veel meer aandacht besteed aan het spelen op tijd en op afgebakende banen. Dit heeft te maken met het feit dat spelen op tijd bij steeds meer toernooien en nationale kampioenschappen wordt toegepast om de doorloop van een toernooi beter te kunnen plannen.

Ook bij PV Gouda tijdens bijvoorbeeld de 4-Seizoenentoernooien wordt meestal “op tijd” gespeeld. Wij gebruiken daarbij nauwelijks bijzondere regels, waar dit eigenlijk volgens de regels wel zou moeten.

In een volgend artikel is dit “spelen op tijd” wellicht een onderwerp om eens wat dieper uit te spitten.

 

Jan van Bilzem

13 februari 2017


Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met *. E-mailadres wordt niet getoond.