De Sport

Hoe ‘werkt’ Pétanque?

Pétanque wordt in de meeste situaties gespeeld tussen teams van 2 of 3 personen – mannen en vrouwen kunnen in één team samen spelen – (doublet of triplet) waarbij elke speler met 3 resp. 2 stalen ballen (boules) met een gewicht van circa 700 gram speelt. Bij tête-à-tête spelen 2 individuele spelers met elk 3 boules tegen elkaar. De boules zijn soms voorzien van ringen en hebben per set van 3 een uniek nummer, zodat ze voor de spelers herkenbaar zijn. Het is, per team, de bedoeling om vanuit de werpcirkel de eigen boule(s) zo dicht mogelijk bij een klein balletje, de but (spreek uit buut) te gooien. De teams gooien niet om beurten, doch het team van wie de boule het verst van de but verwijderd is, gooit net zolang tot er één dichterbij ligt dan de dichtstbijzijnde van de andere partij (of tot hun boules op zijn natuurlijk).
Als alle 12 boules van beide teams gegooid zijn, is een werpronde (mêne) ten einde en worden de punten geteld; één punt per bal van het team dat het dichtst bij de but ligt. De wedstrijd gaat door tot één van de teams 13 punten heeft behaald. Dat kan in een kwartiertje bekeken zijn, doch kan, bij aan elkaar gewaagde teams met veel meetwerk, ook ruim anderhalf uur duren! Zoals veel sporten kan men dit ook doen in de vrije tijd, buiten clubverband. Pétanque is echter een echte sport die ook in clubverband gespeeld kan worden, compleet met wedstrijden, toernooien, competities en kampioenschappen. Hoe het ook gespeeld wordt het is een gezellige en sportieve vrijetijdsbesteding waarbij men het wedstrijdelement zo serieus op kan vatten als men dat zelf wil. Bij onze vereniging treft u zeer enthousiaste recreatieve spelers en heel serieuze wedstrijdspelers aan. En die laatsten winnen zeker niet altijd!