Interne Competitie Doubletten Reglement

Interne Competitie Doubletten 2019

Reglement

Wedstrijdleiding

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de gehele competitie, zowel de indeling van de equipes in de verschillende poules als voor het reglement. De aangewezen wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het goede verloop van de competitie, het bijhouden van de uitslagen, het verzorgen van de prijzen en de einduitslag.

Jury

De wedstrijdleider kan zich bij laten staan door het benoemen van een jury. De jury zal alleen mogen bestaan uit deelnemende spelers aan de competitie. De jury adviseert omtrent een voorgelegde zaak. De wedstrijdleider is niet verplicht het advies op te volgen.

Wedstrijdsysteem

Het clubkampioenschap wordt in principe in een halve competitie gespeeld. Dit houdt in dat elk team één keer tegen elk van de andere teams speelt.

Wanneer het aantal deelnemende teams zo groot wordt, dat redelijkerwijs geen halve competitie gespeeld kan worden, wordt gespeeld met kwalificatie rondes. In een kwalificatie ronde worden teams ingedeeld in poules. Per poule wordt weer gespeeld in een halve competitie. De beste vier teams van elke poule gaan door naar de volgende ronde. Indien het aantal teams in de volgende ronde nog steeds te groot is, wordt nog een kwalificatie ronde gespeeld, anders wordt direct een halve competitie gespeeld.

Speeldagen

Voor de doublette competitie zijn in principe de dinsdagavonden beschikbaar. Het speelschema zal dan ook voor dinsdagavond zijn ingepland. Per dinsdag zijn twee partijen gepland, zodat ruimte over is om een extra partij te spelen.

Met wederzijds goedvinden van beide teams kan een partij ook op een ander tijdstip en dag gespeeld worden (zie verhindering). Wel dienen uiterlijk de laatste dinsdag van de maand alle vier de partijen gespeeld zijn.

Op de laatste avond van de competitie wordt slechts één partij gepland. Dit in verband met de tijd die nodig is voor het uitrekenen van de eindstand en de prijsuitreiking. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

Verhindering

Het is niet toegestaan om wedstrijden in te halen. Alleen in geval van overmacht is het mogelijk om niet gespeelde wedstrijden in te halen. Uitsluitend de wedstrijdleider is bevoegd om hier toestemming voor te geven. In geval van overmacht wordt er door de wedstrijdleiding in overleg met de betrokken teamcaptains een nieuwe datum vastgesteld. Van deze datum kan niet meer worden afgeweken.

Het is wel mogelijk om een wedstrijd vooruit te spelen. Hiervoor dient u onderstaande procedure te volgen:

 1. U neemt contact op met de teamcaptain van de tegenpartij. Hiermee spreekt u een nieuwe speeldatum af die voor de oorspronkelijk geplande speeldatum ligt.
 2. U geeft deze nieuw bepaalde speeldatum door aan de wedstrijdleider.
 3. De wedstrijdleider neemt contact op met de andere teamcaptain ter verificatie van de afspraak.
 4. Na verificatie geldt de nieuw geplande datum als officiële speeldatum.
 5. Kan één van de partijen op de afgesproken avond niet, dan gaat de procedure opnieuw in werking met als oorspronkelijke speeldatum de nieuw afgesproken datum.
 6. Komt één van de beide teams niet opdagen op de nieuw bepaalde datum dan zal de uitslag 13-0 worden voor het aanwezige team.

Aanvangstijden

De eerste partij, wanneer gespeeld op dinsdagavond, dient uiterlijk om 19:15 uur aan te vangen, dit in verband met de eindtijd. Vroeger beginnen mag natuurlijk ook. Ook bij 2 geplande partijen dient om 19:15 uur aangevangen te worden, zodat het mogelijk is om op deze avonden nog een partij vooruit te spelen.

Eindtijden

Er moet rekening gehouden worden met de eindtijd van de barmedewerkers. Een barmedewerker heeft het recht om aan te kondigen dat partijen die na 22:00 uur zijn begonnen niet meer uit te spelen. De betreffende partij (die na 22:00 uur is aangevangen) moet worden gestopt op het moment dat de laatste partij die voor 22:00 uur is aangevangen, is uitgespeeld of later op aangeven van de barmedewerker.

Equipes

Bij doublet partijen is het toegestaan om met 1 persoon te spelen waarbij deze persoon slechts met 3 boules mag gooien. Bij triplet partijen is het toegestaan om met 2 personen te spelen waarbij beide personen slechts over 2 boules beschikken.

Vervangen/invallen

Vervanging van of invallen voor een speler van een equipe is mogelijk. De vervanger/invaller mag zelf niet al deelnemen in een ander team binnen de competitie.

Eindrangschikking

De eindrangschikking wordt bepaald door het aantal gewonnen partijen. Bij een gelijk aantal gewonnen partijen aan het eind van de competitie geldt voor de eindrangschikking:

 1. bij twee equipes die gelijk zijn geëindigd geldt het onderling resultaat tussen de equipes die gelijk zijn geëindigd
 2. bij meer dan twee equipes die gelijk zijn geëindigd geldt het onderling resultaat tussen de equipes die gelijk zijn geëindigd (er wordt dus een ranglijstje gemaakt van deze equipes), mochten daarna wederom twee equipes overblijven met een gelijk aantal (onderling) gewonnen partijen dan geldt opnieuw punt 1
 3. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan geldt het onderling saldo, waarna eventueel punt 1 weer kan worden toegepast
 4. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan geldt het totale saldo
 5. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan wordt er geloot, tenzij het om de eerste 3 plaatsen gaat, in dat geval wordt een barrage partij gespeeld tot 7 punten.